Bel ve Boyun Fıtıkları

İnsan omurgasında çok sayıda bağımsız "omurlar" bulunur. Bu omur kemiklerinin arasında birbirlerine sürtmelerini engelleyecek ve omurgaya hareket kabiliyeti kazandıracak küçük yastıkçıklar vardır. Bu yastıkçıklar "intervertebral disk" veya kısaca "disk" olarak adlandırılırlar.

 

Bu disklerin yaş ilerledikçe iç yapıları bozulur ve bu durum "dejenerasyon" olarak adlandırılır. İç yapısı bozulan bu diskler üzerlerine binen yükün de etkisi ile elastikiyetlerini kaybederler ve bulundukları eklemden dışarı taşarlar.

 

Omurganın arkasında omurilik kanalı bulunur. Bu kanalda, sinir sisteminin merkezi olan beyinden çıkan sinirler diğer vücut organlarına giderler veya dönerler. Örneğin el ve ayakları kontrol eden sinirler organa doğru giderken, ağrı duyusunu taşıyan sinir lifleri organdan beyne doğru ilerler.

 

Fıtıklaşan disk omurilikden çıkan bu liflere baskı yaparsa hangi lifin etkilendiğine bağlı olarak bazı belirtiler ortaya çıkar. Bunların başlıcaları;

 

1- Tekrarlayan ataklar şeklinde veya sürekli bel ağrısı

2- Vücuttaki herhangi bir alanda, ama özellikle el, kol, bacak veya ayakta ağrı

3- İdrar ve gayta tutma yeteneklerinde değişikliktir

 

Bu belirtilerden sadece birisi olabileceği gibi hepsi bir arada da olabilir.

 

Tanıda manyetik rezonans incelemesi önemli bir yer tutar.

 

Tedavi seçenekleri arasında fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, açık cerrahi girişimler ve ağrıya yönelik lokal uygulamalar sayılabilir.

 

 

 

 

 

 

Yukardaki şekilde normal (solda) ile bel fıtığı olan bir hastanın (sağda) omurgalarının manyetik rezonans incelemeleri karşılaştırılmıştır. Filmleri incelerken yandan baktığımızı aklınızda tutun. Buna göre sağ taraftaki hastanın 3. ve 4. bel omurları arasındaki diskin bir parçasının yerinden çıkarak omurilik kanalına doğru yer değiştirdiğini ve bu bölgedeki sinirlere baskı yaptığını görebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

Ana Sayfa